ترانس1500 Wوات مبدل و تبدیل  220 به110 Vولت

ترانس1500 Wوات مبدل و تبدیل 220 به110 Vولت

500,000 تومان
قیمت همکاری و عمده تماس بگیرید
افزودن به سبد خرید

قیمت یک ماه پیش

500,000 تومان
افزودن به سبد خرید

که از کشورهای چین-ژاپن و آمریکا وارد شده اندV110برای مصارف بخاری های نفتی و گازی ژاپنی و دستگاه های الکترونیکی 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر